اذان گوی تلفن | اذانگوی خودکار مراکز تلفن | دستگاه اذان گوی مرکز تلفن سانترال | اذان گوی اتوماتیک مرکز تلفن | قیمت دستگاه اذان گوی تلفن
اذان تل 

 

 

 

 

 

AZT101Pقابلیتهای مدل سانترالی    

 

·         این مدل علاوه بر امکانات مدل پایه دارای مدار مربوطه جهت وصل به مراکز تلفن و پخش اصوات مورد نظر مانند

           اذان ، دعا ، ... از بلندگوی گوشی های دیجیتال این مراکز میباشد

·         ضمنا مدار مربوطه وظیفه اعمال کدهای لازم جهت عملکرد صحیح مرکز تلفن را نیز دارا است

·         امکان انتخاب مراکز مختلف پاناسونیک از منوی برنامه ریزی و اعمال تنظیمات مربوطه بطور خودکار

·         امکان تغییر حالت مرکز تلفن به یکی از حالتهای زیر قبل از فعال شدن هر یک از اوقات شرعی و بعد از ان

     (DAY MODE – NIGHT MODE – LANCH MODE – BREAK MOD)

·         امکان فعال نمودن پخش پیام اقامه شدن نماز برای تماس گیرندگان به مرکز تلفن ( در صورت وجود کارت دیزا در

          مرکز تلفن) قبل از فعال شدن هریک از اوقات شرعی و قطع آن پس از پخش اذان

·         جهت تست این مدار نیز یک کلید بر روی دستگاه پیش بینی شده است